Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.opslazy.pl

Adres artykułu: www.bip.opslazy.pl/artykuly/45

Zarządzenie nr 13/2012 Kierownika OPS w Łazach

Podtytuł: Zarządzenie nr 13/2012 Kierownika OPS w Łazach z dnia 31.12.2012r. w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w OPS Łazy