Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.opslazy.pl

Adres artykułu: www.bip.opslazy.pl/artykuly/41

Zarządzenie nr 9/2012 Kierownika OPS w Łazach

Podtytuł: Zarządzenie nr 9/2012 Kierownika OPS w Łazach z dnia 31.12.2012r. w sprawie wprowadzenia zasad zapewniających bezstronność i obiektywizm działania w OPS Łazy