Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.opslazy.pl

Adres artykułu: www.bip.opslazy.pl/artykuly/111

Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora OPS w Łazach

Podtytuł: w sprawie wykonywania pracy zdalnej