Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Język migowy w Ośrodku Pomocy Społecznej

Wyświetl stronę główną » Język migowy » Język migowy w Ośrodku Pomocy Społecznej

Język migowy

Język migowy w Ośrodku Pomocy Społecznej (realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się) 

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:


1. załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. 

Nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

2. kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez:

- korzystanie z poczty elektronicznej – ops@lazy.pl ,
- korzystanie z ePuap Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach pod adresem www.epuap.gov.pl,
- przesyłanie faksów 32 67-29-571
- Kontakt Telefoniczny 32 67-29-571

3. skorzystanie z usług tłumacza języka migowego.
Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w Ośrodku Pomocy Społecznej może skorzystać z pomocy tłumacza:
• polskiego języka migowego (PJM), 
• systemu językowo – migowego (SJM), 
• sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).


Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016, która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2019-07-19

Edycja artykułu - Katarzyna Zawadzka

2014-06-06

Edycja artykułu - Katarzyna Zawadzka

2013-12-12

Edycja artykułu - Katarzyna Zawadzka

2013-12-12

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Zawadzka

2013-12-12

Dodanie artykułu - Katarzyna Zawadzka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łazach
ul. Pocztowa 14
42-450 Łazy
woj. śląskie

tel. (32) 67 29 571
  tel. (32) 67 29 176
pomoc@opslazy.pl
 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.