Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazachsobota, 19 października 2019 r.

imieniny: Michalina, Michał

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Nabór na stanowisko specjalisty - Rehabilitant - zakończony

Strona główna » Nabór pracowników » Nabór na stanowisko specjalisty - Rehabilitant - zakończony

OGŁOSZENIE O NABORZE SPECJALISTY

„REHABILITANT”

z dnia 17.12.2018r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach poszukuje do współpracy rehabilitanta w celu udzielenia pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

I. Przewidywany termin wykonywania usług: 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

II. Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie

III. Warunki zatrudnienia

Wymiar min. 5 godzin tygodniowo.

Cena za 1 godz. usługi zgodnie z uchwałą nr XIV/127/16 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 lutego 2016r.

Miejsce pracy – teren Gminy Łazy, w miejscu zamieszkania podopiecznego.

 

IV. Wymagania niezbędne

Kwalifikacje konieczne do wykonywania zawodu rehabilitanta zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

V. Zakres wykonywanych zadań

W zależności od szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności.

 

VI. Wymagane dokumenty

  • życiorys (CV)

  • list motywacyjny

  • dokumenty poświadczające kwalifikacje zawodowe

  • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska

  • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (innych niż wymagane przepisami prawa) przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Rehabilitant. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych dla celów niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonych przez Ośrodek. Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.”
     

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach lub przesłać pocztą (na adres Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 14, 42 – 450 Łazy), w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór specjalistów – rehabilitant” w terminie do dnia 27.12.2018r. do godz. 15:00 (decyduje data wypływu dokumentu do OPS w Łazach).

Aplikacje niekompletne, niespełniające wymagań oraz te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach.

 

Źródło informacji: OPS Łazy. Data utworzenia: 2018-12-17.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Sinkowska. Data wprowadzenia: 2018-12-17 11:13:11.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sinkowska. Data publikacji: 2018-12-17 11:13:11.
czytano: 181 razy, id: 88
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-03-18
Aktualizacja wiadomości
Katarzyna Sinkowska

2019-01-16
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sinkowska

2018-12-17
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sinkowska

2018-12-17
Aktualizacja wiadomości
Katarzyna Sinkowska

2018-12-17
Nowa wiadomość
Katarzyna Sinkowska

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy

tel.: (32) 67 29 571, (32) 67 29 176
e-mail: pomoc@opslazy.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - OPS w Łazach 2019