Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazachpiątek, 15 listopada 2019 r.

imieniny: Amielia, Leopold

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Nabór na stanowisko Referent ds. świadczeń wychowawczych

Strona główna » Nabór pracowników » Nabór na stanowisko Referent ds. świadczeń wychowawczych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)

 

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAZACH

ogłasza nabór na stanowisko

Referent ds. świadczeń wychowawczych (Program „Rodzina 500 plus”)

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. wykształcenie wyższe,

 5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku,

 6. nieposzlakowana opinia,

 7. co najmniej 3 letni staż pracy,

 8. biegła obsługa komputera oraz znajomość pakietu Office,

 9. certyfikat/ zaświadczenie z zakresu ochrony danych osobowych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie wyższe na kierunku:

  • administracja/ prawo/ rachunkowość i finanse/ zarządzanie/ polityka społeczna,

 2. znajomość ustaw:

  • kodeks postępowania administracyjnego/ ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci/ ustawa o świadczeniach rodzinnych/ ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 3. wysoka kultura osobista,

 4. umiejętność organizacji czasu pracy,

 5. komunikatywność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentacji, wydawanie zaświadczeń dla świadczeniobiorców,

 2. prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz sporządzanie decyzji administracyjnych,

 3. prowadzenie windykacji i egzekucji świadczeń nienależnie pobranych,

 4. prowadzenie spraw z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

 5. sporządzanie list wypłat świadczeniobiorców,

 6. przygotowywanie analiz i zestawień na potrzeby sprawozdawczości,

 7. rejestrowanie zbiorów do GIODO i administrowanie ochroną danych osobowych

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy – pełny etat,

 2. miejsce pracy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach, ul. Pocztowa 14,

 3. praca wymagająca sprawności ruchowej,

 4. praca przy stanowisku komputerowym wymagająca kontaktu z klientem.

 

5. W miesiącu poprzedzającym nabór, zatrudnienie osób niepełnosprawnych w ośrodku, wynosiło mniej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. CV,

 2. list motywacyjny,

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie,

 5. kserokopię dokumentów poświadczających staż pracy / świadectwa pracy/,

 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 9. oświadczenie o stanie zdrowia, pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922)

 11. CV i list motywacyjny powinny być opatrzone podpisem i klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ; tekst jednolity (Dz. U. z 2016r. poz. 922).”


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka, lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko – Referent ds. świadczeń wychowawczych”, w terminie do 22.01.2018r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu). Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Źródło informacji: OPS Łazy. Data utworzenia: 2018-01-10.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Sinkowska. Data wprowadzenia: 2018-01-10 14:54:21.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sinkowska. Data publikacji: 2018-01-10 14:54:21.
czytano: 570 razy, id: 78
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-01-24
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sinkowska

2018-01-24
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sinkowska

2018-01-11
Aktualizacja wiadomości
Katarzyna Sinkowska

2018-01-10
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Sinkowska

2018-01-10
Nowa wiadomość
Katarzyna Sinkowska

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

 Newsletter

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy

tel.: (32) 67 29 571, (32) 67 29 176
e-mail: pomoc@opslazy.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - OPS w Łazach 2019